น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

0

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี กรรมการ นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการ นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๒๔๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ได้ร่วมในพิธีด้วย พร้อมกันนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้บูรณาการการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับกองทัพภาคที่ ๑ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดย นางสาวปิยทิพย์ หุตะสิงห์ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นายจักรพงศ์ ทองใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมกีฬา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และพนักงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่ม และบริษัทในเครือ รวม ๑๕๐ คน ได้ร่วมเดินในริ้วขบวนอันเป็นมหามงคลและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง

เมื่อริ้วขบวนเดินถึงยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นผู้ถวายพานพุ่มหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ เวทีกลางท้องสนามหลวง โดยมีนายสรวิช ภิรมย์ภักดี เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่มทอง และ นางสาวปิยทิพย์ หุตะสิงห์ อัญเชิญพานพุ่มเงินขึ้นบนเวที

เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมี นายวุฒา ภิรมย์ภักดี นายสรวิช ภิรมย์ภักดี นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ และ นางสาวปิยทิพย์ หุตะสิงห์ ขึ้นบนเวทีกลาง ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า และเปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างกึกก้อง

ส่วนในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม ๔๐ หน่วยงาน ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มราชสักการะไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในการนี้ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้เป็นผู้แทนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมเดินในริ้วขบวนเพื่อมอบเครื่องราชสักการะของบริษัทฯ แด่ผู้แทนพระองค์

กล่าวได้ว่า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ร่วมพิธีสำคัญนี้ในทุกส่วน นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราชาวบุญรอดฯ และบริษัทในเครือได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อย่างหาที่สุดไม่ได้

Share.