ชาวบุญรอดฯ ร่วมแรงด้วยใจภักดิ์ ถวายพระพรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยทรงมีพระปรมาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยจะมีการถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินี้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยด้วยความจงรักและภักดี ในระหว่างวันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่มีพระราชพิธีต่างๆ อาทิ พระราชพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร, เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล, ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์, เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค, เสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เป็นต้น

คณะผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้แก่ นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ นายวาปี ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ นางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายธนะวุฒิ ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายณัยณพ ภิรมย์ภักดี รักษาการ Head of CFO Office ได้ร่วมในพระราชพิธีดังกล่าวด้วย

ด้วยความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “สุขศานต์ร่มเย็น ด้วยพระบารมี” ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ตอนด้วยกัน ประกอบด้วย ตอน “ดั่งสายฝนโปรยปราย” ตอน “ศรีสง่าแผ่นดินธรรม” ตอน “การศึกษาสำเร็จทุกประการ” ตอน “สืบสานความเป็นไทย” ตอน “กีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว” ตอน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และตอน “แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง” เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พร้อมกันนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ บริษัทฯ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ บริเวณอาคารสำนักงานของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ กับประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธงชาติไทยบริเวณรั้วโดยรอบบริษัทฯ และได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ถวายพระพรลงในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ จัดทำบิลบอร์ดถวายพระพรหน้า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงบิลบอร์ดถวายพระพรติดในที่สาธารณะต่างๆ ด้วย

ขณะเดียวกันพนักงานจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ยังร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาไปร่วมบริการน้ำดื่มสิงห์ในบริเวณงานพระราชพิธีทั้งหมด ๕๐ จุด ในระหว่างวันที่ ๕ และ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ทาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังได้จัดส่งอาหารจำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง และหมวกสีเหลือง จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ เพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปร่วมในงานพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทยครั้งนี้ด้วย

เราชาวบุญรอดฯ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมจะถวายความจงรักภักดีด้วย “ใจภักดิ์” ตราบนานเท่านาน

Share.