ร่วมทุนเปิดโรงงานสาหร่าย

0
@บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด l 24 มกราคม 2556

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประกาศความร่วมมือกับบริษัท เคจีซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ ผู้นำเข้าสาหร่ายดิบอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยการร่วมทุนสร้างโรงงานภายใต้บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำกัด เพื่อพัฒนาและผลิตสาหร่ายมาชิตะ โดยตั้งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลักดันสู่การเป็นแบรนด์สาหร่ายอันดับ 1 ในประเทศและขยายสู่ตลาดโลกในอนาคต

Share.