หนังสือ “ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า”

0

ราคา 700 ฿

Shopping Button

หนังสือที่รวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๗ เปี่ยมคุณภาพ ทั้งเนื้อหาและภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยาก

บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 7 ตั้งแต่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร พระราชนิยมของพระองค์ท่าน และพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศชาติ ให้รอดพ้นวิกฤตต่างๆโดยตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน รวมระยะเวลา 9 ปี 3 เดือน 45 วัน ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ เราจะเห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมากมาย

นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอประวัติศาสตร์ สภาพบ้านเมือง ตลอดจนภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่หาชมได้ยากในหนังสือเล่มนี้อีกด้วย

รายละเอียดสินค้า
ประชาธิปก พระบารมีปกเกล้า
หนังสือที่รวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๗
ผู้อำนวยการโครงการ: สรวิช ภิรมย์ภักดี
ISBN: 978-616-92958-1-5
ประเภท: ชีวประวัติ
จำนวนหน้า: 240 หน้า
พิมพ์ครั้งแรก: พฤศจิกายน 2561
สงวนลิขสิทธิ์โดย: บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำกัด
จัดพิมพ์โดย: บริษัท พิพิธภัณฑ์สิงห์ จำกัด

สามารถสั่งซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Line โปรดสแกน QR Code ตามรูปด้านล่างนี้

 

Share.