น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันปิยมหาราช

0

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันปิยมหาราช นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการฯ และนางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรฯ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง ในช่วงเช้า และ นายสรวิช ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ และนางณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี ทีปสุวรรณ ได้ร่วมในงานจุดเทียนถวาย ณ ท้องสนามหลวงในช่วงเย็น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

Share.