บุญรอดฯ ผุด “ฟู้ด แฟคเตอร์” เดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจอาหารสู่ระดับโลก

0

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการธุรกิจซัพพลายเชน และกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำทัพธุรกิจอาหารบุกตลาดโลก โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ “ฟู้ด แฟคเตอร์” บริหาร 3 ธุรกิจอาหารในเครือของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท มหาศาล จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้านธุรกิจอาหารทั้งในไทยและต่างประเทศ ถือเป็นการขยายธุรกิจอาหารของสิงห์ในเชิงรุก หลังจากที่ผ่านมาอาศัยเครือข่ายของเบียร์สิงห์ในการขยายตลาดเป็นหลัก

การวางแผนกรอบการลงทุนในระยะ 3 ปีข้างหน้า (2561-2563) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือลงทุนในบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด วงเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท สำหรับการขยายเครือข่ายออกไปทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการจัดตั้งฟู้ดแล็บ อีกส่วนคือลงทุนใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจซัพพลายเชน 2,500 ล้านบาท สำหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์และการปรับตัวด้านดิจิตัล

รูปแบบการลงทุนคือ ร่วมทุนกับกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่ 3-4 รายที่อยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้หลังจากได้ข้อสรุปการร่วมลงทุนภายในไตรมาสที่สองแล้ว เชื่อว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะขยายความแข็งแกร่งให้กับฟู้ดเน็ตเวิร์กของสินค้ากลุ่มอาหารในเครือบุญรอดฯ ได้อย่างดี สำหรับแผนธุรกิจด้านอาหารต่อจากนี้ จะเน้นพัฒนาอาหารไทย โดยจะพัฒนาทั้งอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีความหลากหลายขึ้นในปัจจุบัน

Share.