SBC ต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมนี

0
@ นครปฐม l 4 กุมภาพันธ์ 2559

นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์ โดยมี นายปิยะ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายอิสระ ขาวละเอียด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมผู้บริหาร บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด และพนักงานร่วมให้การต้อนรับ

 

Share.