ผู้บริหารลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
@ กรุงเทพมหานคร l 25 กุมภาพันธ์ 2559

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำคณะผู้บริหารทายาทพระยาภิรมย์ภักดีเข้าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง

 

Share.