ส่งมอบไออุ่น ส่งต่อรอยยิ้มกับโครงการ “ออกค่ายไปกอดน้อง”

0
@ เชียงราย l 26 พฤศจิกายน 2558

“ทีมสิงห์อาสากับนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา” จาก 100 สถาบันทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ และอาสาสมัครชาวต่างชาติ ร่วมกันลงพื้นที่ส่งความสุขสร้างรอยยิ้ม พร้อมมอบไออุ่นให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน ในครั้งนี้ส่งมอบไออุ่นให้แก่พี่น้องชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านห้วยน้ำขุ่น บ้านลอจอ บ้านดอยงาม และบ้านอาบ๊อโด่ ที่โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 

Share.